لیست قیمت


خدماتقیمت برای کار بالای 10 ساعت / فردقیمت برای کار بالای 50 ساعت / فرد
مدیریت ساخت و سازرایگان (برای همه پروژه های بالای 5 میلیون تومان)رایگان (برای همه پروژه های بالای 5 میلیون تومان)
طراحی و ساخت50 هزار تومان800 هزار تومان
بازسازی آشپزخانه40 هزار تومان350 هزار تومان
نقاشی و کاشی کاری30 هزار تومان128 هزار تومان
بازسازی محل سکونت25 هزار تومان200 هزار تومان
کف پوش چوبی900 هزار تومانتماس بگیرید

جدول محتوا


خدماتدلیل اینکه چرا قیمت ما از سایرین بهتر است!!
مدیریت ساخت و سازصفحه گرافیکی خود را تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.
طراحی و ساختصفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.
بازسازی آشپزخانهصفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله را به پایان برند.
نقاشی و کاشی کاریتا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.
بازسازی محل سکونتصفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی.
کف پوش چوبیصفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

جدول پیشفرض


خدماتبرای خانهبرای هتل
صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند.350 هزار تومان550 هزار تومان
متن آزمایشی خدمات.320 هزار تومان420 هزار تومان
عنوان بی معنی صرفاً جهت آزمایش.440 هزار تومان310 هزار تومان
همیشه با شما هستیم480 هزار تومان340 هزار تومان
آخرین فناوری را از ما بخواهید، شما را پشیمان نمیکنیم.220 هزار تومان330 هزار تومان
تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.160 هزار تومان70 هزار تومان