لمبه 16

اطلس وود  وارد کننده چوب خام ترموود تولید کننده چوب ترموود

قابل استفاده در: نمای چوبی داخل ساختمان و نمای بیرونی (برای نمای بیرونی توصیه نمی شود)

سایز: (۹۲-۱۱۰-۱۱۵-۱۱۷) * ۱۶

تماس با ما

مقاله “ترموود چست “