پروفیل 19

اطلس وود  وارد کننده چوب خام ترموود تولید کننده چوب ترموود

 پروفیل ساده 19

پرکاربردترین پروفیل در فضای بیرونی ساختمان، 19 می‌باشد که در عرض‌های مختلف جهت طراحی‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

همچنین بیشترین مصرف را در بین کلیه پروفیل‌های ترمو چوب، پروفیل‌های  ضخامت ۱۹ دارند و سهم بیشتری در طرح‌های اجرایی نمای ترموود دارد؛ به همین دلیل است که پروفیل‌های  19 در بخش اجرایی کمترین محدودیت را دارد و همانطور که اشاره شد ساده‌ترین روش مصرف چوب ترمو بصورت SHP است.

سایز:

(۹۲-۱۱۰-۱۱۵-۱۱۷-۱۳۵)*19

تماس با ما