یراق U ترموود

یراق U ترموود

یراق U برای استفاده در اجرای ترمووود بیشتر جهت استفاده در پرگولا و آلاچیق میباشد و یا زمانی که لازم است چوب را از دو طرف به سطح صافی در حالت ایستاده اجرا کرد