تایل 60*30

اطلس وود  وارد کننده چوب خام ترموود تولید کننده چوب ترموود

قابل استفاده در: کف تراس، دور استخر، حمام، روف گاردن و کلیه کف پوش های منزل

سایز : ۱۹mm – 16mm

تماس با ما

تایل 30*30

اطلس وود  وارد کننده چوب خام ترموود تولید کننده چوب ترموود

قابل استفاده در: کف تراس – دور استخر – حمام – روف گاردن و کلیه کف پوش های منزل

سایز : ۱۹mm – 16mm

تماس با ما

تایل 15*30

اطلس وود  وارد کننده چوب خام ترموود تولید کننده چوب ترموود

قابل استفاده در: کف تراس – دور استخر – حمام – روف گاردن و کلیه کف پوش های منزل

سایز : ۱۹mm – 16mm

تماس با ما

ساده شیاردار 26

اطلس وود  وارد کننده چوب خام ترموود تولید کننده چوب ترموود

قابل استفاده در:کف محوطه

سایز: (۹۲-۱۱۰-۱۱۷-۱۳۵)*۲۶

تماس با ما

پروفیل 22

اطلس وود  وارد کننده چوب خام ترموود تولید کننده چوب ترموود

استفاده در: چوب نمای ساختمان ، نمای بیرونی ساختمان، چهارچوب در و پنجره

سایز: سایز: (۸۲-۹۲-۱۱۰-۱۱۵-۱۱۷-۱۳۵)*۲۲

تماس با ما