اطللس وود وارد کننده چوب راش

چوب راش

حاصل زندگی درختان راش چندساله است. درختان راش در اروپای مرکزی و غربی پراکنش خوبی دارند؛ هرچند، به صورت درختچه یا درخت بین عرض های جغرافیایی 40 و 60 درجه مشاهده می شوند.

این گونه از میان تمام درختان برگریز در آلمان، غالب ترین درخت است.

چوب راش بسیار پرکاربرد و مفید است.

می توان درخت راش را در جنگلهای مخلوط با درختان گونه های دیگر و نیز در جنگل های خالص راش و به ویژه در مناطق کم ارتفاع و در مناطق کمی کوهستانی مشاهده نمود.

چوب راش در ساخت انواع در و پنجره، صندلی، میز، مبل و … به کار می رود.

از خاصیت های چوب راش این است که نرم است. برای همین در برش دادن بسیار انعطاف پذیر است. این چوب سنگینی متوسطی دارد.

این خصوصیات باعث شده تا در صنعت مبلمان از این چوب بسیار استفاده شود.

چون چوب راش خوش تراش است برای همین در کنده کاری های مبلمان به راحتی می توان نقوش را اجرا کرد.