یراق خرچنگی

یراق خرچنگی یا رومبوس بیشتر جهت اجرای چوب دک(کف)مورد استفاده قرار میگیرد،

به اینصورت که چوب ترمو از قبل از ناحیه نر چوب(از ضخامت)برشی داده میشود

و این یراق داخل برش اجرا شده و به پروفیل آهن پیچ میشود و این یراق زمانی استفاده میشود که کارفرما علاقه ای به دیدن پیچ از روی چوب نداشته باشد.

تماس با ما